Hur ändrar jag datum och tid på min Daikin Altherma-enhet?

A. 3:e generationen Daikin Altherma-enheter (MMI - inbyggt användargränssnitt)

  • Använd det vänstra hjulet för att navigera till "Användarinställningar"
  • Klicka på det vänstra hjulet för att gå till menyn
  • Navigera till "Datum/tid"
  • Klicka på det vänstra hjulet för att gå till menyn
  • Använd det högra hjulet för att ställa in fälten

B. 1:a/2:a generationen Daikin Altherma-enheter (rumstermostat - externt användargränssnitt)

  • Använda termostaten
  • Klicka på knapparna för alternativ (ner-höger)
  • Navigera till "Ställ in datum/tid"
  • Klicka på "OK"
  • Ställ in aktuellt datum och tid