Skip to main content

Länken http://altherma.local till nätverksgatewayens webbgränssnitt för konfiguration, fungerar inte. Va?

Se till att din dator är ansluten till samma nätverk (samma router) som nätverksgatewayen. Begränsa även nätverksutrustningen mellan din dator och nätverksgatewayen.

För att detektera enheten använder nätverksgatewayen mDNS (Bonjour/ZeroConf). I sällsynta tillfällen är det möjligt att denna applikation inte är installerad på din dator. Om så är fallet kan du lösa problemet genom att installera iTunes.

Om du inte får åtkomst till konfigurationsverktygets webbgränssnitt genom att installera iTunes, anslut till konfigurationsverktygets webbgränssnitt via nätverksgatewayens IP-adress:

I din webbläsare, gå till nätverksgatewayens IP-adress.

Det finns olika sätt att hämta denna adress:

  • Inhämtning via appen Daikin bostadsstyrenhet: i appen, klicka på penn-ikonen, sedan, under "Enheter", klicka på den enhet som är ansluten till nätverksgatewayen där du vill hämta IP-adressen.
  • Inhämtning via din routerns DHCP-klientlista: hitta nätverksgatewayen i routerns DHCP-klientlista.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?