Skip to main content

Jag har lagt till en enhet till mitt konto, men efter en viss tid (15 minuter eller mer) sade appen att enheten är offline, och nu kan jag inte längre styra den. Vad ska jag göra?

Se till att datum och tid för enhetens användargränssnitt inte skiljer sig mer än 15 minuter med din mobila enhet. Om tiden skiljer sig mer än 15 minuter kommer appen säga att enheten är offline.

Prova följande åtgärder för att få tillbaka enheten online:

  • Kontrollera om ethernet-anslutningen är upprättad och fungerar
  • Kontrollera om nätverksgatewayens LED:er visar en puls ( 1 – 1 – 0 ) alternerande med ( 1 – 1 – 1 )
  • Prova med att starta om nätverksgatewayen och nätverket

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?