Jag försöker lägga till en enhet till mitt användarkonto, men appen kan inte upprätta en anslutning till enheten. Vad ska jag göra?

Stäng alla Daikins appar Bostadsstyrenhet OCH Online värmestyrning som körs på din mobila enhet och starta Daikin Bostadsstyrenhet igen Om detta inte löser problemet, prova att starta om enheten och/eller dess nätverksgateway eller kontakta installatören.

30_1.jpg
30_2.jpg
30_3.jpg