Jag försöker lägga till en enhet till mitt användarkonto, men det misslyckas. Vad ska jag göra?

I sällsynta fall kan appen inte registrera din enhet och lägga till den till ditt användarkonto. I sådana fall ska du kontrollera följande punkter:

a. Kontrollera att du är ansluten till internet

b. Prova igen

c. Om problemet kvarstår, kontakta din installatör eller Daikins serviceavdelning

34_0.jpg
34_1.jpg
34_2.jpg

När du försöker lägga till en enhet till ditt användarkonto igen är det möjligt att appen säger att denna enhet "redan är ansluten till en annan användares konto". Oroa dig inte. Detta hände inte i molnet. Du måste däremot koppla från enheten innan du försöker lägga till den igen.

34_3.jpg
34_4.jpg

Om den primära DNS-servern inte är tillgänglig kan nätverksgatewayen inte ansluta till molnet/internet. Nätverksgatewayen kommer aldrig använda den sekundära DNS-servern.

Om du är en beta-användare, eller är involverad i tester, måste du se till att nätverksgatewayen och app använder samma molnmiljö.