Jag kan inte ange ett lösenord för "Out of home" vid konfiguration av "Out of home"

Kontrollera att lösenordet du försöker ange stämmer överens med följande punkter:

  • Lösenordet får endast innehålla tecknen a-z, A-Z och 0-9
  • Lösenordet måste vara mellan 8 och 16 tecken långt