Jag vill stänga av enheten eller ändra börvärdet med Daikins app Bostadsstyrenhet, men appen tillåter inte detta. Varför inte?

Beroende på din Daikin-enhets läge är vissa kontroller av enheten blockerade. Funktioner som kan styras är gråmarkerade.

Om installationsläge är aktiverat på enhetens användargränssnitt är fullständig kontroll av enheten blockerad av säkerhetsskäl. Installationsläge inaktiveras automatiskt efter en viss tid. Men, om detta inte sker, be din installatör att inaktivera installationsläge för dig.

När din enhet är i läge fel, är alla kontroller utom [TILL/FRÅN] blockerade på grund av säkerhetsskäl.

Om efter att ha varit i fel-läge enheten går till nödläge (antingen automatiskt eller manuellt efter användarbekräftelse, beroende på inställningar), blockeringar av kontroller hävs och fullständig kontroll är åter möjlig. Kom ihåg att för enheter som "manuellt" går till nödläge kräver en manuell åtgärd på enhetens användargränssnitt, så du måste vara fysiskt närvarande vid enheten.

Även om semestergläge är aktiverat på din enhet är alla kontroller blockerade. För att återfå kontrollen måste du inaktivera semesterläge.

Klicka på klock-ikonen på någon av kontrollskärmarna för att kontrollera aktuell status på dina enheter.

28_1.png
28_2.png

Tänk på att vissa Daikin Altherma värmepumpar endast är delvis kompatibla med Daikins app Bostadsstyrenhet. Detta kan resultera i en inaktiv eller gråmarkerad driftcirkel. För en översikt över vilka funktioner som stöds av vilka enheter, kontrollera i compatibilityMatrix.xlsx.