Jag vill koppla TILL eller FRÅN LED-lamporna på min nätverksgateway.

LED-lamporna på nätverksgatewayen kan inte kopplas TILL eller FRÅN på detta sätt.