Jag försöker uppdatera firmware i min nätverksgateway, men detta misslyckas hela tiden. Vad gör jag nu?

Nätverksgatewayen tillåter inte tillåter samtidiga uppdateringar av firmware, så se till att du är den enda som försöker uppdatera den.

Om en uppdatering blir avbruten mitt i processen (t.ex. genom tvingad avstängning av applikationen), vänta minst 20 minuter innan du kan göra ett nytt försök.

Prova starta om nätverksgatewayen om uppdateringarna fortsätter misslyckas. Om problemet kvarstår, kontakta din installatör eller Daikins serviceavdelning.

33_1.jpg
33_2.jpg
33_3.jpg