Jag har manuellt uppdaterat datum och tid för min gaspanna via appen Daikin bostadsstyrenhet, men det återspeglas inte på min Daikin rumstermostat.

Det kan ta upp till 3 minuter innan datum och tid för rumstermostaten synkroniseras med inställningen i appen.