Skip to main content

Jag har manuellt uppdaterat datum och tid för min gaspanna via appen Daikin bostadsstyrenhet, men det återspeglas inte på min Daikin rumstermostat.

Det kan ta upp till 3 minuter innan datum och tid för rumstermostaten synkroniseras med inställningen i appen.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?