Vid det mikrodatorstyrda torkningsläget körs inomhusenhetens fläkt i läge L i en minut när utomhusenheten (kompressor) inte körs.

Att inomhusenhetens fläkt körs i läge L i en minut när utomhusenheten inte körs beror på att övervakningsfunktionen tvingar inomhusenhetens fläkt att köra under en viss tid.