Skip to main content

Vid det mikrodatorstyrda torkningsläget körs inomhusenhetens fläkt i läge L i en minut när utomhusenheten (kompressor) inte körs.

Att inomhusenhetens fläkt körs i läge L i en minut när utomhusenheten inte körs beror på att övervakningsfunktionen tvingar inomhusenhetens fläkt att köra under en viss tid. 

 

 

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?