Är det möjligt att länka flera användarkonton till samma enhet?

Nej. För tillfället stöder appen endast flera enheter till ett användarkonto. Du kan dock alltid ta bort enheter från ditt användarkonto och länka dem till ett annat användarkonto. Du kan också logga in på ett konto från flera mobila enheter.