Skip to main content

Kan Daikins värmepumpar utnyttja timpris på elen?

Det blir mer och mer populärt att styra om sin elanvändning till tider med lågt pris. I dagsläget är det möjligt att via 3-partsleverantör styra Daikins luft/vatten och bergvärmepumpar.

Vilka produkter har störst potential att utnyttja timpris?

Det är framförallt våra luft/vatten- och bergvärmepumpar som kan tjäna på att utnyttja timpris. Den stora besparingspotentialen ligger i att styra om varmvattenproduktionen till tider med lågt pris och att anpassa framledningstemperaturen så att värmepumpen inte arbetar så hårt när elen är dyr.

Vilka krav måste jag uppfylla?

  • Du måste ha ett elprisavtal med timpris. Fast eller rörligt pris fungerar inte
  • Du måste ha en temperaturgivare som läser av inomhustemperaturen
  • Du måste ha någon typ av kommunikation med elbörsen som kan tala om vad elen kostar. Kommunikationen sker antingen mellan elbörsen och din elmätare eller mellan elbörsen och den 3:e-partsleverantör som du har ett avtal med.

Dagsläget gällande Daikins produkter

I dagsläget finns det möjlighet att styra via 3:e-partsleverantörer.

Två alternativ som fungerar med Daikins luft/vatten- och bergvärmepumpar är Ngenic och Tibber. Du måste själv skaffa ett avtal med någon av dem.

Ngenic

Alla Daikins luft/vatten- och bergvärmepumpar kan styras med hjälp av Ngenics styrsystem. Ngenics sysem är en hårdvarulösning bestående av 3 komponenter:

  • Inomhusgivare
  • Gateway
  • Styrdosa

Ngenic och Daikin luft/vattenvärmepumpar

Du behöver en, förutom hårdvaran, extern utomhustemperaturgivare inkopplad på värmepumpen. Den i Altherma inbyggda givaren används inte. Daikin rekommenderar att låta en installatör göra det här.

Styrdosan från Ngenic kopplas in på sladden för utomhusgivaren och på så sätt kan Ngenic få värmepumpen att tro att det är varmare eller kallare än vad det är och få den att sänka eller höja framledningstemperaturen.

Inomhusgivaren rapporterar temperaturen i huset till gateway och det syns i Ngenic appen. Ngenic kan även ta hänsyn till kommande temperaturförändringar på orten och anpassa sin drift till det. I appen kan du kan låta rumstemperaturen variera inom givna gränser innan maskinen startar igen.

Ngenic och Daikin bergvärmepumpar

Ingen extra utomhusgivare behövs, det räcker med Ngenics hårdvara.  Den befintliga utomhusgivaren ansluts mot Ngenic´s styrdosa och systemet styr precis som beskrivet ovan för luft/vattenvärmepumpen.

Ngenic finns för Altherma GEO 2 och Altherma GEO 3.

Tibber

Daikins luft/vatten- och bergvärmepumpar kan styras av Tibber, men det krävs en extern rumstermostat som är godkänd av Tibber och Ngenics hårdvara (givare, styrdon och gateway) för att det ska fungera.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?