Min Daikin-enhet visar inte en utomhustemperatur under -9 eller 0 °C och över 39 °C

Vissa inomhusenheter begränsar utomhusenhetens mätintervall för utomhustemperaturen.

  • FTXTM*M inomhusenheter: mätintervall utomhustemperatur -9°C~39°C.
  • FVXS*F inomhusenheter: mätintervall utomhustemperatur 0°C~39°C.

Som ett resultat kan den faktiska utomhustemperaturen vara högre/lägre än den som visas av applikationen.

När den faktiska utomhustemperaturen är lägre än den undre gränsen för utomhustemperaturens mätintervall visar applikationen en nedåtpil jämte utomhustemperaturen.

När den faktiska utomhustemperaturen är högre än den övre gränsen för utomhustemperaturens mätintervall visar applikationen en uppåtpil jämte utomhustemperaturen.

temperaturelimit-onlincontroller.jpg