Skip to main content

Varför fungerar inte en av mina inomhusenheter i mitt multisplitsystem?

I multisplitsystem med flera inomhusenheter kan dessa enheter inte arbeta med inkompatibla driftlägen (t.ex. värme och kyla). Vid byte av driftlägen ges prioritet till den prioriterade enheten (se manualen för din inomhusenhet för ytterligare information). De ej prioriterade enheterna kommer att ställas i standby-läge om driftlägena inte är kompatibla med valt driftläge på den prioriterade inomhusenheten.

För att lösa driftlägeskonflikten måste lägena i den prioriterade och den icke-prioriterade enheten vara samma eller kompatibla, eller så måste enheten/-erna stängas av.

I appen kommer följande meddelande att visas för att indikera att en driftslägeskonflikt pågår:

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?