Skip to main content

Min enhet stöder alternativet för nätverksgateway, men när jag försöker lägga till enheten till mitt konto fastnar det i initieringsprocessen. Vad ska jag göra?

När du lägger till en enhet till ditt konto kontrollerar Daikins app Bostadsstyrenhet automatiskt och rapporterar om status för initiering för den enheten och indikerar dess förlopp med en förloppsindikator.

Tänk på att initiering 2:a generations Daikin Altherma värmepumpar kräver en omstart och kan ta upp till 20 minuter.

Om appen fortfarande indikerar att enheten initieras efter 20 minuter, prova följande åtgärder:

  • Starta om Daikin Altherma värmepump genom att stänga av den och sedan sätta på den igen.
  • Bekräfta med din installatör att värmepumpens programvara är kompatibel med den nätverksgateway som används. Det är möjligt att programvaran behöver uppdateras.

För tillfället är Daikins icke-kondenserande gaspannesystem (DRGATEWAYAA) endast kompatibla med Daikins rumstermostat (DOTT). När anslutningen mellan gaspannans enhet och rumstermostaten bryts (t.ex. defekt, frånkopplad,.. ), kommer applikationen indikera att gaspannans enhet initieras eftersom den måste återinitiera dess kommunikation med termostaten. Så länge som gaspannans enhet är ansluten till termostaten kommer applikationen indikera status för initiering. Så snart en rumstermostat är ansluten kan initieringen (uppladdning) kontrolleras på rumstermostatens skärm.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?