På vissa skärmar verkar texten bli för stor vilket leder till att text försvinner från skärmen.

Om texten på din smartphone är för stor rekommenderar vi att du kontrollerar att teckenstorleken på din telefon är satt till "Normal". Oftast kan du sköta dessa inställningar genom att gå in på:

”Inställningar" → "Tillgänglighet" → "Teckenstorlek"