Varför är ”Power” avstängd på min pannas bruksvarmvattenenhet efter att jag stängde av bruksvarmvattnets uppvärmningsfunktion?

Bruksvarmvattnets uppvärmningsfunktion stängs av genom att pannans bruksvarmvattenenhet stängs av. Funktionerna ”Power” och ”Driftläge” är kopplade om det finns ett reglage för bruksvarmvattnet i applikationen. Funktionen kan aktiveras igen när bruksvarmvattenfunktionen är avstängd.