Luft-luft värmepumpen kyler inte eller värmer upp rummet

Kontrollera följande:

  • att luftfiltren inte är smutsiga.
  • att luftintaget och luftutloppet för inomhus- och utomhusenheten inte är blockerade. 
  • att temperaturinställningen på fjärrkontrollen är korrekt. 
  • att inställningar för luftflöde och riktning är korrekta. 
  • att dörrar och fönster är stängda.
  • att fläktarna i rummet inte är i drift.