Skip to main content

Luft-luft värmepumpen kyler inte eller värmer upp rummet

Kontrollera följande:

  • att luftfiltren inte är smutsiga.
  • att luftintaget och luftutloppet för inomhus- och utomhusenheten inte är blockerade. 
  • att temperaturinställningen på fjärrkontrollen är korrekt. 
  • att inställningar för luftflöde och riktning är korrekta. 
  • att dörrar och fönster är stängda.
  • att fläktarna i rummet inte är i drift.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?