Skip to main content

Luft-luft värmepumpen kyler inte eller värmer upp rummet

Kontrollera följande:

  • att luftfiltren inte är smutsiga.
  • att luftintaget och luftutloppet för inomhus- och utomhusenheten inte är blockerade. 
  • att temperaturinställningen på fjärrkontrollen är korrekt. 
  • att inställningar för luftflöde och riktning är korrekta. 
  • att dörrar och fönster är stängda.
  • att fläktarna i rummet inte är i drift.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?