Luftkonditioneringen startar inte direkt efter den har slagits på

För att minska överbelastning vid en omstart fungerar inte luftkonditioneringen tre minuter efter det att ON-brytaren aktiveras genast efter avstängning, eller när funktionsläget (inställning) ändras med hjälp av fjärrkontrollen.