Luftvärmepumpen fungerar inte normalt

Om luftvärmepumpen inte fungerar normalt kan du börja med att stänga av strömförsörjningen genom att slå av strömbrytaren. Sätt därefter på strömmen igen och starta om luft-luftvärmepumpen. Om problemet kvartstår trots detta får du gärna kontakta din installatör eller söka efter ett serviceombud.