Luftkonditioneringen stannar mitt i driften (ON timer i drift)

När ON timer är inställd kan luftvärmepumpen starta så tidigt som en timme innan den inställda tiden för att få rumstemperaturen nära inställd temperatur på fjärrkontrollen.