Luftkonditioneringen slutar att fungera (driftlampan blinkar)

Kontrollera att luftfiltren är rena.
Kontrollera även att luftintag och luftutlopp för inomhus- och utomhusenheten inte är blockerade.