Luftkonditioneringen slutar att fungera (driftlampan fortsätter lysa)

Om luftkonditioneringen slutar att fungera men driftlampan fortsätter att lysa kan avstängningen bero på nätspänningen. Om nätspänningen skulle variera mycket kan luftkonditioneringen sluta fungera för att skydda utrustningen. När strömmen återvänder till ett normalt och stabilt tillstånd kommer luftkonditioneringen att återuppta driften efter tre minuter.