Luftutloppets luftriktare fungerar inte samtidigt hos master- och slav-inomhusenheter i en multi-enhet med samtidig drift.

Om luftutloppets luftriktare inte fungerar samtidigt hos master- och slav-inomhusenheter beror det på att det finns en liten eftersläpning i signalöverföringen mellan enheterna. Det innebär inte att det är något fel på din produkt.