Luftutloppets luftriktare fungerar ibland vid kyldrift

Luftutloppets luftriktare flyttas när den frostförebyggande funktionen eller förhindrande av nedsmutsning av innertak är aktiverad.