Mängden dränerat vatten är stor (jämfört med mängden utsläppt föregående år eller dag)

Mängden dränerat vatten varierar beroende på rumstemperatur och luftfuktighet. En stor mängd dränerat vatten behöver därför inte betyda att något är fel.