Skip to main content

Mängden dränerat vatten är stor (jämfört med mängden utsläppt föregående år eller dag)

Mängden dränerat vatten varierar beroende på rumstemperatur och luftfuktighet. En stor mängd dränerat vatten behöver därför inte betyda att något är fel. 

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?