Daikins app Bostadsstyrenhet detekterar inte mitt Daikin Altherma värmepumpsystems omedelbara varmvattensfunktion och kan därmed inte styra det. Är detta dåligt?

Egentligen inte. För närvarande är det inte möjligt att styra produktionen av omedelbart varmvatten med appen.