Skip to main content

Utomhusenheten släpper ut vatten eller ånga

Att utomhusenheten släpper ut vatten eller ånga är fullt normalt. Det beror på att defrostfunktionen som aktiveras vid värmeläget tar bort frost, vilket i sin tur skapar vatten eller ånga. En liten mängd vatten kan även släppas ut under värmedrift. 

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?