Utomhusenheten släpper ut vatten eller ånga

Att utomhusenheten släpper ut vatten eller ånga är fullt normalt. Det beror på att defrostfunktionen som aktiveras vid värmeläget tar bort frost, vilket i sin tur skapar vatten eller ånga. En liten mängd vatten kan även släppas ut under värmedrift.