Skip to main content

Köldmediecykel: vad är det?

En luftkonditionering fungerar på liknande sätt som ett kylskåp. Köldmediet cirkulerar genom systemet och ändrar tillstånd eller förhållande. Det finns fyra processer i "kylningscykeln”.

Processer:

1 Luftkonditioneringens hjärta är kompressorn som pumpar runt ett köldmedium i systemet. Till en början är köldmediet en gas under lågt tryck. Genom kompressorn blir trycket högre och gasen värms upp och strömmar mot kondensorn.

2 Vid kondensorn avger gasen (med hög temperatur och högt tryck) sin värme till utomhusluften och blir til underkyld högtrycksvätska.

Högtrycksvätskan går genom expansionsventilen som reducerar trycket. Därmed underskrider högtrycksvätskans temperatur temperaturen i det kylda utrymmet. Detta resulterar i ett kallt lågtrycksköldmedium. 

4 Lågtrycksköldmediet flödar till förångaren där den absorberar värme från inomhusluften genom avdunstning och blir till lågtrycksgas. Gasen strömmar tillbaka till kompressorn där cykeln börjar om igen.

Vid en värmepump där cykeln kan vändas.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?