Skip to main content

Är det risk för legionella i Daikins produkter?

Legionellabakterien finns naturligt i vatten. Temperaturen är av stor betydelse för tillväxten av legionella. Särskilt temperaturer mellan 40 °C och 50 °C kan leda till kolonisering av bakterien.

Eftersom Daikin inte använder vatten i sina luftkonditioneringssystem finns det ingen risk för legionellabakterier och eventuella följdsjukdomar. I kylvattensystem för industriella ändamål kan legionellabakterien inte leva på grund av den låga vattentemperaturen i den slutna kretsen.

Daikins färskvattenprincip

Alla Daikins system som producerar varmvatten är utrustade med en anti-legionellatank och en veckovis desinfektionscykel som förhindrar bakterier att ansamlas i lagrat vatten. Vissa av dessa varmvattentankar är baserade på genomflödesprincipen, vilket innebär att en termisk desinfektion varje vecka inte är nödvändig.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?