Skip to main content

Vad är allergener?

Allergener är föroreningar i luften som kan framkalla allergiska reaktioner. I stadsmiljöer kan sådana föroreningar förvandlas till tunga allergener när de blandas med andra orenheter i luften (så kallade hjälpämnen). Exempel på sådana hjälpämnen är dieselavgaspartiklar från motorer och flyktiga, organiska föreningar i byggmaterial, smink och liknande. De tunga allergenerna kan i sin tur ge ökade negativa hälsoeffekter såsom försvårade allergisymptom och utlösning av latenta allergener. 

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?