Vad är allergener?

Allergener är föroreningar i luften som kan framkalla allergiska reaktioner. I stadsmiljöer kan sådana föroreningar förvandlas till tunga allergener när de blandas med andra orenheter i luften (så kallade hjälpämnen). Exempel på sådana hjälpämnen är dieselavgaspartiklar från motorer och flyktiga, organiska föreningar i byggmaterial, smink och liknande. De tunga allergenerna kan i sin tur ge ökade negativa hälsoeffekter såsom försvårade allergisymptom och utlösning av latenta allergener.