Skip to main content

Vilken är påverkan på kapacitetsbehovet?

Under alla år har vi strävat efter att förbättra den komfortnivå som erbjuds i vår omgivning. I kallare regioner har vi försökt att värma upp våra bostäder, och på varmare platser har vi velat kyla ned dem. Om vi inte är bekväma kan vi varken arbeta eller koppla av. Termisk komfort (ett begrepp som används för att beskriva hur ett utrymme upplevs temperaturmässigt) är avgörande för vårt välbefinnande och är föremål för tre grundläggande faktorer:

Den mänskliga faktorn

Här spelar våra kläder och vår aktivitetsnivå en stor roll. Det påverkar även hur länge vi blir kvar i samma situation. 

Vårt utrymme

Strålningstemperatur och omgivande temperatur är två viktiga faktorer som spelar en avgörande roll. 

Luften

Luftens temperatur, hastighet och fuktighet är även de viktiga komponenter när det gäller den termiska komforten. 

 

Bland dessa influenser är den mänskliga faktorn något oförutsägbar. De andra faktorerna kan kontrolleras i större utsträckning, med syftet att ge den mycket eftertraktade känslan av välbefinnande. 

Det kommer ständigt nya parametrar som man behöver ta hänsyn till. Det är till exempel viktigt att byta mönster i konstruktioner och att vara öppen för att byta arbetsmetoder. Ett bra exempel är moderna byggnader som genererar betydligt mer värme än sina föregångare som byggdes för cirka 50 år sedan. Här krävs det en öppenhet för förändring och en medvetenhet om de skillnader som finns. 

 

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?