Vad är en förångartrycksregulator (EPR)?

Förångartrycksregulator (EPR) är en enhet som används för att upprätthålla ett konstant förångartryck och därmed en konstant yttemperatur vid förångaren.

Genom att reglera spjället i sugledningen anpassa mängden köldmedium med förångarens belastning.