Skip to main content

Vad är en förångartrycksregulator (EPR)?

Förångartrycksregulator (EPR) är en enhet som används för att upprätthålla ett konstant förångartryck och därmed en konstant yttemperatur vid förångaren.

Genom att reglera spjället i sugledningen anpassa mängden köldmedium med förångarens belastning.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?