Vad är catechin?

Catechin är ett naturligt antibakteriellt ämne utvunnet ur teblad som effektivt dödar bakterier. Den filtrerande ytan hos ett veckat filter är ungefär 1,5 gånger större än den hos ett konventionellt, slätt filter.