Vad är värmeöverföring?

Värme flödar alltid, och flyttar sig ständigt från varma ämnen till ett kallare. Det som händer är att de varma, snabba molekylerna överför en del av sin energi till de kalla, långsammare molekylerna. Därmed saktar de snabba molekylerna ned lite, medan de långsamma ökar hastigheten en aning. Detta betyder med andra ord att värme försöker "invadera" kallare utrymmen när det är varmt ute. 

Värme kan överföras från en kropp till en annan genom någon av följande metoder:

  • strålning
  • ledning
  • konvektion