Skip to main content

Vad är inverterteknik?

Invertertekniken är integrerad i utomhusdelen av våra värmepumpar. Det är en varvtalsstyrning som styr varvtalet på kompressorn genom att ändra frekvensen på växelströmmen som matar kompressorn (en så kallad frekvensomformare eller frekvensomriktare).  Den kan jämföras med tekniken i en bil - ju hårdare du trycker ner gaspedalen, desto snabbare åker du. En varvtalsstyrd kompressor anpassar sin kapacitet baserat på behovet av kyla eller värme i rummet. Det ger en mängd fördelar jämfört med en traditionell till/från-kompressor som antingen står still eller går på fullt varvtal.

Fördelar med inverterteknik:

  • Du når mycket snabbare den komforttemperatur du vill ha
  • Starttiden reduceras med 1/3
  • Du sparar mycket energi och även pengar. Strömförbrukningen kan minska med hela 30 %
  • Undviker cykling på kompressorn, vilket innebär att inga spänningstoppar uppstår
  • Kostnaden för energiförbrukning reduceras med 1/3 (jämfört med normala till-/från-enheter)
  • Jämnare temperatur i rummet
  • Längre livslängd på kompressorn

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?