Skip to main content

Vad menas med termerna COP och EER?

Termerna COP (coefficient of performance) och EER (energy efficiency ratio) beskriver verkningsgraden för värme och kyla hos luftkonditioneringar. De anger förhållandet för värme eller kyla från en enhet i förhållande till mängden elektricitet som krävs för att generera den. Om en luftkonditionering genererar 5 kW värme från 1 kW inmatad elektricitet, anses dess COP således vara 5,0. Liknande, om en luftkonditionering genererar 5 kW kyla från 1 kW inmatad elektricitet, anses även dess EER vara 5,0. Ju högre COP och EER, desto mer energieffektiv utrustning.

Daikin är en certifierad medlem av EUROVENT – en prestigefylld internationell organisation av tillverkare, som förbundit sig att förbättra normerna för luftkonditioneringar på hela den europeiska marknaden. För att stödja detta genomgår EUROVENT-medlemmarnas produkter noggranna tester i oberoende laboratorier. Deltagande av Daikin i testprogrammet är kundens garanti för att COP- och EER-värdena för sina produkter är både korrekt och entydig.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?