Skip to main content

Vad är årstidsrelaterad verkningsgrad (SCOP och SEER)?

Årstidsrelaterad verkningsgrad

Årstidsrelaterad verkningsgrad är ett nytt sätt att mäta den verkliga energieffektiviteten för värme- och kylteknik över ett helt år. Denna nya mätmetod ger en mer realistisk indikation på energieffektivitet och miljöpåverkan av ett system.

Den nya metoden för värdering av energieffektivitet drivs av EU:s Energy Related Products (ErP)-direktiv (energirelaterade produkter) (direktivet om ekodesign), som anger minimikrav på ekodesign som tillverkarna måste integrera i deras energianvändande produkter.

 

Årstidsrelaterad verkningsgrad kräver ett nytt klassificeringssystem för värme- och kylprodukter som måste användas av alla tillverkare. Dessa är:

  • Värde för förhållandet för årstidsrelaterad verkningsgrad (SEER) vid kyla
  • Värde för årstidsrelaterad prestandakoefficient (SCOP) vid värme

 

Ny årstidsrelaterad klassificering

Den nya årstidsrelaterade klassificeringen återspeglar en värmepumps äkta energiförbrukning under ett helt år. SEER och SCOP mäter årlig energiförbrukning och verkningsgrad på en daglig basis. På lång sikt kan de ta hänsyn till temperaturväxlingar och standbyperioder för att ge en tydlig och tillförlitlig indikation på den typiska energieffektiviteten över hela värme- och kylsäsongen.

Daikin-produkter uppfyller ErP eftersom de är utformade för årstidsrelaterad verkningsgrad. Daikin har ett komplett utbud av luftkonditioneringsprodukter som är optimerade för den nya klassningen av årstidsrelaterad verkningsgrad.

 

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?