Vad är ljudtryck/ljudeffekt?

Ljudtrycksnivå (Lp)

Ljudtrycksnivå (Lp) är en måttenhet för den ljudenergi som avges från en ljudkälla. Måttenheten uttrycks i decibel eller dBA.

Ljudeffektsnivå (Lw)

Ljudeffektsnivån (Lw) avser i princip samma sak som ljudtrycksnivån (Lp), men används vid fördefinierade villkor. Ljudeffektnivån är beroende av:

  • utrustningens plats
  • de miljömässiga förhållandena
  • avståndet från mätpunkten