Skip to main content

Vad är ljudtryck/ljudeffekt?

Ljudeffektsnivå (Lw)

Ljudeffekt är den totala akustiska effekt som en ljudkälla sänder ut. Ljudeffekten kan vi inte avgöra med vår hörsel. Ljudeffektnivå är en måttenhet för den ljudenergi som avges från en ljudkälla, uttryckt i decibel eller dB(A).

Ljudtrycksnivå (Lp)

Ljudtrycksnivån är det vi faktiskt hör, det är ljudeffekten fördelad i rummet. Även ljudtrycksnivån anges i decibel  eller dB(A).

Ljudtrycksnivån är beroende av:

  • utrustningens plats
  • de miljömässiga förhållandena (inomhus-utomhus, hård eller mjuk omgivning mm)
  • avståndet från ljudkällan

Samband mellan ljudeffekt och ljudtryck

Den avgivna ljudeffektens fördelning i omgivningen kommer att avgöra ljudtrycksnivån. Ljudets utbredning beror på om ljudkällan står inomhus eller utomhus och hur väl omgivningen kan absorbera ljudet. 

Hur kan man jämföra ljudnivån från olika maskiner?

Man kan jämföra olika maskiners ljudeffekt. Det är det ljud en maskin faktiiskt avger. Ljudnivån är beroende på mätavstånd och omgivning. En maskin med högre ljudeffekt kommer att ge en högre ljudtrycksnivå än en med lägre ljudeffekt i samma omgivning. 

EUs maskindirektiv säger att alla maskiner som avger ett ljudtryck på mer än 85 dB(A) på 1 meters avstånd måste ange ljudeffekten.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?