Skip to main content

Vad är skillnaden mellan sensibel och latent värme?

Det finns två former av värme som är relevanta vid luftkonditionering:

  • sensibel värme
  • latent värme

Sensibel värme

När ett objekt värms upp ökas dess temperatur allt eftersom värme tillförs. Denna värmeökning kallas för sensibel värme. När värme tas ifrån ett objekt vilket leder till att temperaturen sjunker pratar man också om sensibel värme. Kortfattat avser sensibel värme sådan värme som orsakar en temperaturförändring hos ett objekt. 

 

Latent värme

Alla rena ämnen i naturen kan ändra sitt tillstånd. Fasta ämnen kan bli vätskor (is till vatten) och vätskor kan bli gaser (vatten till ånga). Alla sådana förändringar kräver tillförsel eller borttagande av värme. Den värme som orsakar dessa förändringar kallas latent värme. Latent värme påverkar inte temperaturen hos ett ämne. Vatten exempelvis förblir 100°C när det kokar. Den tillförda värmen som håller vattnet kokande är latent värme. 

 

Att förstå denna skillnad är grundläggande för att förstå varför köldmedium används i kylsystem. Det förklarar även varför termerna ”total kapacitet” (sensibel och latent värme) och ”sensibel kapacitet” används för att definiera en enhets kylförmåga. Under kylningscykeln bildas kondens inne i enheten p.g.a. borttagningen av latent värme från luften. Sensibel kapacitet är den kapacitet som krävs för att sänka temperaturen, och latent kapacitet är den kapacitet som krävs för att ta bort fukt från luften.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?