När luftutloppets svängfunktion är TILL stannar luftriktarna i horisontell position

Luftriktarna stannar i samma position när rumstemperaturen når den inställda nivån och termostaten stänger av. När termostaten stängs av svänger inte luftriktarna.