När driftläget ändras ändras även luftutloppets luftriktare

Luftriktarnas position varierar beroende på vilket driftläge (kyla eller värme) som används.