Skip to main content

När driftläget ändras ändras även luftutloppets luftriktare

Luftriktarnas position varierar beroende på vilket driftläge (kyla eller värme) som används. 

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?