När du försöker göra en direktanslutning till adaptern ([AP]-läge), är adaptern inte synlig i det tillgängliga Wi-Fi-nätverket i telefonens/handdatorns lista.

Försök med följande:

  • Följ anvisningarna i applikationens installationshandbok1.
  • Kontrollera att du är tillräckligt nära din WLAN-adapter (< 2 m fri sikt). WLAN-adapterns avstånd kan minska betydligt genom störningar på Wi-Fi-kanalen.
  • Växla till [RUN]-läget och återgå till [AP]-läge genom att trycka på [MODE]-knappen. På så sätt kan adaptern växla till en annan kanal (1-11). Upprepa vid behov.

1 Installationsguiden (”Lägg till adapter") kan nås via huvudmenyn.

Vanliga frågor online-styrenhet direktanslutning till adaptern i ap-läge så är adaptern inte synlig