Vilka förångartrycksregulatorer (EPR) kan användas med R410A?

De EPR:er som kan användas för kylning måste uppfylla följande villkor:

  1. PS ≥ 25 bar
  2. Ingen bypass krävs för oljeåtervinning
  3. EPR kan användas vid anslutning till 100 % av kylskåp/förångare för exempelvis skydd av gods vid vinterfunktion.
  4. Minsta kapacitetsförhållande på 50 %
  5. Vid användning av EPR måste systemets totala belastning alltid vara minst 2 kW
  6. Det finns inga begränsningar på hur många EPR:er som används

När flera ZEAS-enheter används i ett projekt ska alla kylskåp eller förångare med samma begärda förångningstemperatur grupperas till samma Zeas-enhet. Detta för att optimera kylsystemets effektivitet.