Skip to main content

Varför är den temperatur som visas i appen ONECTA ofta högre än den inställda rumstemperaturen?

Detta är normalt uppförande hos luftvärmepumpen.

Det kan upplevas som att luftvärmepumpen övervärmer rummet, men det gör den inte. Att en högre temperatur än den inställda visas i ONECTA beror på att temperaturgivaren sitter inbyggd i värmepumpen och där är temperaturen högre än i rummet värmepumpen ska värma upp. Detta eftersom värmepumpen ska värma upp hela rummet till önskad temperatur och då behöver temperaturen inne i värmepumpen vara lite högre än utanför. Dessutom sitter en inomhusdel oftast monterad högt upp på en vägg och där kan temperaturen vara högre än vad den är närmare golvet (eftersom varmluft stiger). Värmepumpens styrlogik är utformad för att kompensera för detta och skillnaden brukar ligga på runt 2 grader. Det här medför inte ökad energiförbrukning, då den verkliga rumstemperaturen alltså är lägre än vad ONECTA visar. Även när fläkten stänger av sig kan temperaturen inne i värmepumpen tillfälligt öka då värme som avges från bland annat elektronikkomponenter påverkar givaren, som då visar en ännu högre skillnad mot inställt värde.

Vill man skaffa sig en exakt uppfattning om hur mycket temperaturen inne i värmepumpen skiljer sig från den i rummet kan man mäta temperaturen i rummet och jämföra med värdet i ONECTA, gärna vid olika utomhustemperaturer.

Det kan finnas fall där temperaturen i rummet kan vara högre än den inställda:

  • Små eller trånga rum kan övervärmas då kompressorn har en minsta drifttid på 5 minuter.
  • Om fastigheten har ett kraftigt undertryck kan smygluft sugas in genom anslutningshålet om det är otillräckligt tätat, vilket påverkar temperaturgivaren i värmepumpen. På så sätt luras maskinen att tro att det är kallare i rummet och resultatet blir att kompressorn producerar värme.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?