Skip to main content

Varför skiljer sig historiken för rumstemperaturen som visas av ONECTA-appen när enheten är PÅ eller AV?

Detta är normalt uppförande hos enheten.

Temperaturen som visas i ONECTA-appen (historikdiagram) är den som detekteras av rumstemperatursensorn inuti luftrenaren. Denna temperatur kan skilja sig från den faktiska medeltemperaturen i rummet p.g.a. flera orsaker. T.ex. av naturlagar då varmluft stiger, så de övre luftlagren i rummet är varmare än medeltemperaturen. Skillnaden i temperatur beror på rummets storlek och värmeförluster, enhetens placering i rummet, dess avstånd till taket, samt fläktens hastighetsinställning.

När luftrenaren är avstängd finns det inget luftflöde genom enheten och temperaturmätningen kan därför vara annorlunda.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?