Varför skiljer sig den temperatur som visas av Daikins onlinestyrenhet åt från den inställda temperaturen, även efter det att rumstemperaturen redan har nåtts?

Detta är normalt uppförande hos enheten.

Den temperatur som visas på Daikins onlinestyrenhet är den som detekteras av rumstemperatursensorn inuti inomhusenheten. Denna temperatur kan skilja sig från den faktiska medeltemperaturen i rummet p.g.a. flera orsaker. T.ex. av naturlagar då varmluft stiger, så de övre luftlagren i rummet är varmare än medeltemperaturen. Skillnaden i temperatur beror på rummets storlek och värmeförluster, enhetens installationsplats i rummet, dess avstånd till taket, samt fläktens hastighetsinställning.

Enhetens styrlogik är utformad för att kompensera för dessa effekter. Den reglerar rummets medeltemperatur och håller den så nära som möjligt till den temperatur som ställdes in av användaren.