Skip to main content

Daikin Group Philosophy

Vi strävar ständigt efter att utvecklas

Vår filosofi är i grunden ganska enkel. Vi vill att alla medarbetare ska våga komma med innovativa idéer och förslag, fatta ansvarsfulla beslut och tillämpa ett flexibelt arbetssätt. På så sätt tror vi att alla kan växa – både de enskilda individerna och företaget som helhet. Det är precis det som är vårt mål – att ständigt utvecklas och förnyas. Vår ledning har tagit fram ett antal grundprinciper som hjälper oss att uppnå just detta. 

 

De tre grundprinciperna i Daikins gruppfilosofi

  • Skapa värde genom att förutse kundernas behov
  • Bidra till samhället med hjälp av innovativ och ledande teknik
  • Förverkliga framtidsdrömmar genom att maximera företagets värde
  • Tänka och agera globalt
  • Vara en flexibel och dynamisk grupp
  • Vara ett företag som leder utvecklingen av miljövänliga produkter
  • Jobba hårt för att förtjäna samhällets förtroende
  • Våra medarbetares stolthet och entusiasm är drivkrafterna för vår organisation
  • Bli erkända världen över för vårt sätt hantera vår organisation och dess mänskliga resurser i vårt snabbfotade ledningssätt
  • En atmosfär av frihet, djärvet och "best practice, our way"

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?