Daikin|Building information modeling (BIM)

Stöd för Building information modelling (BIM)

Ett komplett utbud av Daikin BIM-föremål som låter arkitekter, konsulter och installatörer planera HVAC-installationer.

Vad är BIM?

BIM är en intelligent modellbaserad process som hjälper konsulter och installatörer att planera, designa, konstruera samt hantera fastigheter och infrastrukturer. Det är en komplett 3D-modell som innehåller värdefull information om fastighetens specifikationer, som dimensioner, elschema och avloppssystem. BIM har som mål att reducera problem vid fastighetskonstruktioner, det sparar både tid och pengar.

3D-modell som innehåller värdefull information om fastighetens specifikationer, som dimensioner, elschema och avloppssystem

Fördelar med BIM

Installatörer

Du får en konkurrenskraftig fördel i de fall BMI krävs

Konsulter

Direkt åtkomst till data låter dig designa och anpassa system så att de passar dina fastighetsprojekt

Kunder

Håll dig uppdaterad om den senaste informationen för att upprätthålla och hantera dina installationer.


AutoCAD & BIM Revit

Våra VRV- och tillämpade systemutbud är tillgängliga som BIM-objekt i Revit-format, vilket innebär att de kan användas i Autodesk REVIT MEP- och AutoCAD 2D-filer.

Revit (BIM)

 • Använd Revit för att skapa 3D-planer, -sektioner och -höjder
 • Denna plattform fungerar som en förhandsgranskning i realtid över din fastighetsmodell med projektrelaterad data
 • Fungerar tillsammans med AutoCAD för att importera och exportera DWG-filer

AutoCAD

 • Det första steget är att besluta vilken sorts ritning som ska göras, t.ex. en plan, sektion eller höjd
 • Fungerar som ett utkastarbetsflöde där ritningar skapas och redigeras oberoende av varandra

Daikin BIM-bibliotek och -menyflik

Vårt Daikin BIM-bibliotek har en omfattande samling av Daikin-produkter och hjälper arkitekter och konsulter att planera HVAC-installationer på ett enkelt sätt:

 • Våra HVAC BIM-objekt uppfyller internationellt erkänd Revit-standard (RSen)
 • Specifika objekt finns tillgängliga för standarder i olika länder
 • Objekt är parametriska vilket ger små filstorlekar vid planering av flera BIM-objekttyper
 • Alla objekt inkluderar avståndszoner för att se till att det finns tillräckligt med plats för underhåll efter installation
 • Luftflödesriktningar är tydligt indikerade och rörledningsdiametrar kan enkelt ändras mellan utvändig diameter (OD) och nominell diameter (ND)
 • Direkt åtkomst till våra objekt från Autodesk Revit och ökad flexibilitet Daikin menyflik
Screenshot 1. Daikin ribbon.png

Tutorials om Daikin BIM-objekt

Kom igång snabbt med våra Daikin BIM-objekt och läs mer om grunderna nedan.

Tutorial 1 – Hur man laddar en typkatalogbaserad produkt till Revit-programmet

Tutorial 2 – Hur man laddar och placerar en typkatalogbaserad produkt till Revit-programmet via Daikins menyflik

Tutorial 3 – Hur man placerar objekt på planlösningar (ytbaserad)