Certifiera din gröna fastighet

Certifiera din gröna fastighet

Samarbeta med oss för att uppnå dina gröna mål, samtidigt som du håller dig inom budget

Betydelsen av gröna byggnader

Daikin Accredited Professionals (AP:er) ger råd för att förbättra din fastighets hållbarhetsprestanda med Daikins lösningar. Genom att investera i en BREEAM, LEED, WELL eller annan grön fastighetscertifiering kan du minska dina drifts- och underhållskostnader, ligga steget före lagstiftningen, skapa en bättre livskvalitet för de som vistas i fastigheten och öka marknadsvärdet på din fastighet.

Som en grön fastighetssexpert erbjuder Daikins Acreddited Professionals (AP:er) råd och lösningar för att uppnå hållbar prestanda för din fastighet.

 

Vad är BREEAM, LEED och WELL?

BREEAM, LEED och WELL är de tre mest använda miljövänliga byggklassificeringssystemen i världen. De skapar ett ramverk som hjälper fastighetsägare, arkitekter och formgivare välja hållbara lösningar som har lång livslängd och är kostnadseffektiva.

Hur fungerar de?

Med hjälp av oberoende och licensierade bedömare utvärderar de energieffektivitet och vattenförbrukning, hälsa och välbefinnande, föroreningar, transport, material, avfall, ekologi och förvaltningsprocesser. Resultatet ger fastigheten en klassning baserat på det antal poäng som erhållits.

Genom att sätta målen högre än regelverket drivs utvecklingen i byggindustrin mot bättre hållbarhet.

Din gröna partner

Daikin som din gröna partner

Eftersom varje fastighet är unik kräver den en egen lösning för att passa dess unika egenskaper. Det är viktigt att ha en HVAC-R-partner som Daikin. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi dig uppnå dina gröna mål samtidigt som du håller dig inom budget.

Våra HVAC-R totallösningar ökar fastigheternas miljövärde och förbättrar hyresgästernas arbetsmiljö. Integration av Daikin-teknologier kommer därför att bidra till fastighetens övergripande hållbarhetsnivå och göra det möjligt för dig att nå de högsta nivåerna inom certifiering av gröna fastigheter.

 

Daikin BREEAM/LEED Assessment-blad

BREEAM- och LEED-bedömningsbladet, skapat av vårt team av experter, ger dig råd och stöd för att höja din fastighets betyg genom Daikin värmepumpsteknik.

Genom att använda detta blad som underlag för bedömare sparar du tid när du ansöker om BREEAM- eller LEED-certifiering.

 

Download the sheet now

Ta reda på i vilka kategorier Daikin-värmepumpar får BREEAM-poäng / LEED-poäng för att uppnå de högsta nivåerna inom miljöcertifiering

Våra gröna fastighetsprojekt

Daikin har framgångsrikt deltagit i flera hållbara projekt. Att hjälpa byggare att erhålla BREEAM Excellent, LEED Gold, WELL och liknande certifikat har blivit en av våra specialiteter – och våra fallstudier bevisar det!

Quattro park c

Krakow, Polen

BREEAM Excellent

VRV används som enda källa för uppvärmning och kyla. Intelligent Touch Manager används för central styrning och hantering av energiförbrukning.

Crystal Tower

Bukarest, Rumänien

BREEAM designfas: Excellent

Ett bra exempel på Daikins totallösning, som kombinerar flera typer av luft/vatten värmepumpar, vilket leder till en mycket effektiv HVAC-installation.

Weybridge

Weybridge, Storbritannien

BREEAM Excellent

Daikins VRV värmeåtervinningssystem som en stor bidragande anledning till hög energiprestanda i ett stiligt huvudkontor.

Billancourt fastighet

Boulogne_Billancourt, Frankrike

BREEAM In-Use

Hållbarhet levereras genom LOOP by Daikin VRV-system som återanvänder köldmedium.

Läs mer

BES 6001 certifiering

Daikins fabriker i Belgien och Tjeckien, samt deras VRV-, Sky Air-, Daikin Altherma-, Split- och kylaggregatsystems är alla certifierade enligt BES 6001. Denna certifiering garanterar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarsfulla inköp genom hela leverantörskedjan. BES 6001 är officiellt erkänt av BREAAM och höjer betyget för gröna byggnader.

BES6001_logo_breed.png

Läs mer